ADRESA:

Kosmajska 1 Beograd

TELEFON/FAX:

011/2503-225

011/2504-267

E-MAIL:

veland64@gmail.com

MATIČNI BROJ: 20000546

PIB: 103682799
Lokacija naše firme