BAYER OKSIDNE BOJE


OBAVEŠTENJE:

 • Ove slike prikazuju boju betona sa ubačenih 3-5% oksidne boje u celokupnu količinu sivog cementa.
 • Boje su različite od prikazanih, ako radite sa belim cementom.

 • MSDS Bayferrox 130
 • MSDS Bayferrox 222
 • MSDS Bayferrox 306
 • MSDS Bayferrox 910
 • MSDS Bayferrox 920

 •  
   
  BRAON  
  PROIZVOD PAKOVANJE
     
  BRAON - 686 25 kg.
  BRAON - 610 25 kg.
   
       

   
   
   
  ŽUTA  
  PROIZVOD PAKOVANJE
     
  OKER - 920 20 kg.
  KAJSIJA - 960 15 kg.
  OKER - 910 20 kg.
   
       

   
   
   
  PLAVA  
  PROIZVOD PAKOVANJE
     
  SVETLO PLAVA 2R 25 kg.
  SVETLO PLAVA 4G 25 kg.
  SVETLO PLAVA 100 25 kg.
   
       

   
   
   
  ZELENA  
  PROIZVOD PAKOVANJE
     
  ZELENA 25 kg.
   
       
   

   
   
   
  CRVENA  
  PROIZVOD PAKOVANJE
     
  CRVENA - 110 25 kg.
  CRVENA - 130 25 kg.
  CRVENA - 130M 25 kg.
  CRVENA - 222 25 kg.
  CRVENA R 03 25 kg.
   

       

   
   
   
  CRNA  
  PROIZVOD PAKOVANJE
     
  CRNA - 318M 25 kg.
  CRNA - 306 25 kg.
  CRNA B 03 25 kg.